Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

1

1.2 • Wat is drama?

Drama heeft alles te maken met spel, spelen en verbeelden; dingen die een kind van nature al heel goed kan. De voorbeelden hierna laten zien hoe drama op een natuurlijke manier aansluit bij het spontane spel dat kinderen eigen is. Pabostudent Erik beschrijft zijn eerste ervaring als stagiair in de on- derbouw: Ik passeerde de klapdeuren van de kleuterafdeling. Wat ik toen zag, verraste mij volkomen. In een brede gang zijn zo’n vijftien kinderen onafhankelijk van elkaar aan het spelen. Twee bouwvakkers komen met een houten vrachtwagen vol blokken aan voor een huis in aanbouw. Een bruid in een gazen jurk met een sleep die door twee bruidsmeisjes wordt opgehouden, schrijdt me tegemoet. En dan schrik ik geweldig. Onverwacht kruist een bruin beest met een huid van bont mijn pad. Snel kronkelend schiet het weg onder een tafel waarover lappen hangen. Als ik even later voorzichtig onder de tafel kijk, zie ik het beest opgerold liggen. Zijn vrouw- tje ordent met een grote kam zijn vacht. Van onder het bont loeren twee ogen. Het kammen voelt nog even fijn, maar je ziet dat het beest al weer weg wil schieten. Carla vertelt over haar werk als begeleidster van vakantieactiviteiten dat ze deed voor studiepunten: We verzorgden de hele dag een programma voor kinderen van ongeveer 10 jaar, maar als het middag werd, waren er ook steeds meer kinderen die zelf iets gingen verzinnen. Plotseling was ik dan een groepje kwijt, waarnaar ik snel op zoek moest. Gelukkig heb ik ze steeds teruggevonden. Al zoekend hoorde ik een keer in de bosjes aan het eind van het terrein roepen: ‘Het is hier de oertijd!’ Drie jongens waren druk bezig een dam te bouwen in een sloot. ‘Vlug meer takken, jongens, we moeten overleven!’ riep de aanvoerder. Met verhitte koppen sleepten de anderen nog meer snoeihout aan, dat er volop lag. Op een andere dag zag ik bij de containers twee meisjes scharrelen. Wat hadden die daar nu te zoeken? Ze merkten niet dat ik eraan kwam en ze trakteerden me op iets moois. Ze hadden een oud billboard gevonden van een circus. Er stond een afbeelding op van een dravend wit paard met op zijn rug een balancerend meisje in een glinsterend jurkje. Eentje stelde voor: ‘Ik was het paard en dan was jij de mevrouw, goed?’ Even later werd het paard aan de teugel weggeleid en klaargemaakt voor een spannend avontuur. Deze voorbeelden laten zien hoe kinderen spontaan vanuit een zelfverzonnen ver- haal of idee tot spel komen zonder tussenkomst van anderen. Hoewel jongere en oudere kinderen er plezier in hebben de wereld zoals ze die tegenkomen te imiteren, hebben ze daarin ieder een eigen invalshoek. Kleuters spelen graag en hebben een grote fantasie. Onderwerp van hun spel zijn dingen die ze zelf hebben meegemaakt; ze spelen rollen van mensen en dieren na. Dat is hun manier om hun omgeving te verkennen. Vanaf groep 3 gaan kinderen in hun fantasieën over de wereld meer op

25

Made with FlippingBook flipbook maker