Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

1

1.7 • Drama in het basisonderwijs

is of er voor eenmusical wel dramatische leerinhouden nodig zijn. Naar onzemening is dit weliswaar niet noodzakelijk, maar het zal de kwaliteit van de musical zeker positief beïnvloeden. Voorlezen, vertellen en spelen Voorlezen en vertellen is een veelvoorkomende bezigheid in het basisonderwijs. Leerkrachten zetten voorlezen en vertellen in bij alle vakgebieden, voor taalontwik- keling, voor verbetering van het pedagogische klimaat en voor een ontspannings- moment. Iedereen die weleens voorleest, weet dat veel facetten een rol spelen, zo- als de manier waarop de voorlezer voorleest (expressief of een beetje saai?) en de manier waarop de leerlingen de gehoorde tekst verwerken (verhaal uit en klaar, of wordt er nog over verteld, getekend of gespeeld voor verdieping?). Zowel voor het boeiend vertellen van een verhaal als voor verwerking van het verhaal door de leerlingen werken veel basisscholen met aspecten van dramatisch spel (zie hoofdstuk 7).

Spelplezier in samenwerking

Werken met thema’s onder begeleiding van de leerkracht In de onderbouw van de basisschool is het heel vanzelfsprekend dat de leerlingen leren door te spelen. Als leerkracht speel je mee om leermomenten te creëren, leer-

31

Made with FlippingBook flipbook maker