Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

8 Drama als doel

167

8.1 Het Model Didactische Analyse

168 169 169 170 170 170 170 171 171 178 180 183 185

8.1.1 Doelstelling 8.1.2 Beginsituatie

8.1.3 Leerstof

8.1.4 Didactische werkvormen

8.1.5 Leeractiviteiten

8.1.6 Onderwijs- en leermiddelen 8.1.7 Bepaling van resultaten (evaluatie)

8.2 Een voorbeeldles drama

8.2.1 De structuur van de voorbeeldles drama als doel 8.2.2 Fasen van de dramales en spelbegeleiding

8.3 Een les drama evalueren

8.4 Reflectie

9 Dramatische werkvormen

187

9.1 Een dramales in gang zetten

188 189 192 194 195

9.2 Klassenmanagement voor een actieve dramales

9.2.1 Spelbegeleiding

9.3 Drama: verschillende dramatische werkvormen

9.3.1 Dramaoefeningen

9.3.2 Dramatische werkvormen met beweging en non-verbaal spel 201 9.3.3 Dramatische werkvormen met fysiek spel en actief taalgebruik 209 9.3.4 Dramatische werkvormen met aandacht voor techniek 216 9.3.5 Dramatische acts 223 9.4 Vier voorbeeldlessen met verschillende didactische werkvormen 224 9.5 Reflectie 234

10 Een dramales ontwerpen

237

10.1 Ontwerpplan voor een dramales

238 238 244 248

10.1.1 Ruimte voor creativiteit

10.2 Een scène ontwerpen

10.3 Reflectie

Made with FlippingBook flipbook maker