Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

11 Drama in samenhang

251

11.1 Waarom drama in samenhang?

251 253 253 254 254 255 257 262 263 263 263 279

11.2 Hoe kan drama de inhouden van andere vakken verrijken? 11.2.1 Drama biedt een verhalende en metaforische context 11.2.2 Drama als onderzoeksmiddel in een creatief proces

11.2.3 Drama als betekenisgever

11.3 Met welke vakken en leergebieden werkt drama samen? 11.4 Dramatische werkvormen bij drama in samenhang

11.5 Onderzoeksdoelen bij drama in samenhang

11.6 Lesvoorbeelden

11.6.1 Het lesvoorbereidingsformulier bij drama in samenhang

11.6.2 Lesvoorbeelden

11.7 Reflectie

12 Kijken naar jeugdtheater

283

12.1 Twee inspirerende voorstellingen

283 285 286 287 288 290

12.2 Jeugdtheater in dienst van kunst- en cultuureducatie 12.2.1 Doelen van receptieve kunsteducatie 12.3 Voorbereiding en verwerking van het bezoek aan een jeugdtheatervoorstelling 12.4 Een nagesprek: een voorstelling is gelaagd

12.5 Reflectie

Bijlage

293

Literatuur

299

Register

305

Over de auteurs

317

Made with FlippingBook flipbook maker