Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Deel 2 Drama in de lespraktijk

119

6 Drama-activiteiten

121

6.1 Drama-activiteiten ommee te beginnen

121 122 123 124 124 125 125 126 126 128 129 132 134 135 137 139

6.1.1 Quickscan van de beginsituatie van de groep 6.2 De didactiek van een korte verbeeldende activiteit

6.2.1 Het pedagogisch klimaat

6.2.2 De organisatie

6.2.3 Doelen: creatieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling

6.2.4 De instructie

6.2.5 De opbouw van verbeeldende activiteiten

6.2.6 Reflectie op de activiteiten 6.3 Voorbeelden van associatiespelen

6.3.1 Verbaal associëren voor groep 1-2-3-4 6.3.2 Non-verbaal associëren voor groep 1-2-3-4 6.3.3 Verbaal associëren voor groep 5-6-7-8 6.3.4 Non-verbaal associëren voor groep 5-6-7-8

6.4 Andere korte activiteiten: energizers

6.5 Reflectie

7 Voorlezen en vertellen

141

7.1 De verbeelding stimuleren

141 144 145 146 151 152 152

7.2 De leerkracht als inspirerend rolmodel

7.2.1 Voorlezen 7.2.2 Vertellen

7.2.3 Didactische werkvorm: vertelpantomime

7.3 Een bewerkt verhaal als vertelpantomime 7.3.1 Hoe begin je met vertelpantomime?

7.3.2 Een les vertelpantomime uitbouwen volgens het creatieve proces

153 163

7.4 Reflectie

Made with FlippingBook flipbook maker