Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

3.3 Spel in onderwijs

61 62 63 64 65 68 70 71

3.3.1 De rol van de leerkracht 3.3.2 Drama in het basisonderwijs

3.3.3 Mondelinge taalontwikkeling en dramatisch spel 3.3.4 Morele ontwikkeling in de context van drama

3.4 Creativiteit en 21e-eeuwse vaardigheden

3.4.1 Creativiteit en drama in het basisonderwijs

3.5 Reflectie

4 Leerinhouden voor leerlingen: een leerlijn drama

73

4.1 Creativiteit en drama

73 74 75 78 80 83 86 88 89 96 97

4.2 Drie inhoudelijke elementen binnen het vak drama

4.2.1 Materie 4.2.2 Vorm 4.2.3 Betekenis

4.3 Drie manieren van werken met drama:

leerlingen stimuleren in hun dramatische spel

4.4 Opbouw van reflectie in de leerlijn

4.5 Samenspel: samen spelen en sociaal vermogen

4.6 21e-eeuwse vaardigheden en drama

4.7 De leerlijn voor de leerlingen

4.8 Reflectie

5 Creatieve ontwikkeling van leerlingen stimuleren: de lespraktijk 99

5.1 De vijf W’s

100 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 114 116

5.2 Spelelementen en creativiteit in het MVB-model 5.3 Creativiteit: het creatieve proces in denken en handelen 5.4 Stimulerende factoren voor het creatieve proces in een dramales 5.5 Pedagogische en didactische stappen in het vrijmakingsproces 5.6 De leerkracht en de praktijk van het creatieve proces in lessen dramatisch spel 5.6.1 De fasen van het vrijmakingsproces 5.7 Het bevorderen van de creativiteit per bouw 5.7.1 De creatieve ontwikkeling in de onderbouw 5.7.2 De creatieve ontwikkeling in de middenbouw 5.7.3 De creatieve ontwikkeling in de bovenbouw 5.8 Criteria voor de creatieve ontwikkeling van leerlingen

5.9 Reflectie

Made with FlippingBook flipbook maker