Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

214 214 217 221 226 231 233 235 237 240 240 241 242 243 243 245 247 249 250 251 253 253 256 257 258 261 263 264 266 266 267 268 269 270 273 237 263

6.5 Vormen

6.5.1 Interne pr

6.5.2 Traditionele marketing-pr 6.5.3 Online marketing-pr 6.5.4 Guerrillamarketing

6.5.5 Public affairs 6.5.6 Financiële pr

6.6 Samenvatting

7

Winkelcommunicatie

7.1 Inleiding

7.2 Doelgroepen

7.2.1 Offline 7.2.2 Online

7.2.3 Omnichannel

7.3 Doelen

7.3.1 Klanten trekken 7.3.2 Klanten vullen 7.3.3 Klanten binden

7.4 Strategische keuzes

7.5 Vormen

7.5.1 Offline exterieure winkelcommunicatie 7.5.2 Online exterieure winkelcommunicatie

7.5.3 Offline routing en navigatie 7.5.4 Online routing en navigatie

7.5.5 Displaymateriaal

7.5.6 Overige vormen van winkelcommunicatie

7.6 Samenvatting

8

Evenementen

8.1 Inleiding

8.2 Het evenement in de marketingcommunicatiemix

8.3 Vormen

8.3.1 Publieksevenementen 8.3.2 Zakelijke evenementen 8.3.3 Zakelijk en publiek in één

8.4 Doelgroepen

8.5 Doelen van evenementen

8.6 Meetbaarheid en effect van een evenement

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online