Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon - Gespreksvoering in de juridische praktijk

Verantwoording bij de tweede, herziene druk Nu het boek Gespreksvoering in de juridische praktijk enkele jaren op juri dische opleidingen aan hogescholen door heel Nederland is gebruikt, is het tijd voor een herziene uitgave. Sommige onderwerpen behoeven extra aan dacht, andere blijken op een andere manier beter voor het voetlicht te kun nen worden gebracht. De grootste aanpassingen die wij hebben aangebracht, zijn terug te vinden in hoofdstuk 1, dat flink is uitgebreid, onder andere met het onderwerp ‘diversiteit’ dat voorheen een apart hoofdstuk besloeg. Ook hebben we een nieuw hoofdstuk toegevoegd over telefoneren (hoofdstuk 4) en het hoofdstuk over mediation (hoofdstuk 13) is bijgewerkt naar de laatste juridische stand van zaken. Wij hopen hiermee dit boek nog praktischer en handzamer te hebben ge maakt voor gebruik in het praktijkonderwijs van de gespreksvoering in juri dische omgevingen. Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon Amsterdam, januari 2012 Verantwoording bij de derde, herziene druk Ons boek Gespreksvoering in de juridische praktijk bewijst nu al zeven jaar zijn waarde, maar de juridische wereld staat niet stil en de actualiteit verandert. Daardoor is het met de inhoud van dit boek niet anders. Voor deze derde, herziene druk hebben we alle hoofdstukken bijgewerkt om ze nog handzamer te maken. Waar nodig hebben wij ze uiteraard aangepast aan de veranderen de praktijk en veranderde wetgeving, zoals de hoofdstukken over solliciteren (hoofdstuk 4), onderhandelen (hoofdstuk 12) en mediation (hoofdstuk 13). We hebben bovendien geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd over de vaar digheid van het interviewen (hoofdstuk 8) en het werken met specifieke doel groepen (hoofdstuk 15). In deze herziene druk beslaat bovendien het onder werp samenwerken geen apart hoofdstuk meer, maar is dit ondergebracht bij vergaderen (hoofdstuk 2) en conflicthantering (hoofdstuk 11). Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon Amsterdam, mei 2016

Made with FlippingBook - Online catalogs