Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon - Gespreksvoering in de juridische praktijk

Verantwoording

Dit boek is geschreven door verschillende docenten van de opleidingen So ciaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten van de Hogeschool van Amsterdam. Bij beide opleidingen bestond de behoefte aan een studieboek over mondelinge communicatie binnen het juridische werkveld. Vanuit een brede ervaring in het juridische werkveld en uitgebreide kennis die in de op leiding aanwezig is, besloten we dit boek zelf te schrijven. Daarnaast is er ge bruikgemaakt van de expertise vanuit de vakgroepen Recht en Methodiek. De onderwerpen in het boek die per hoofdstuk beschreven worden, worden in het onderwijs binnen beide opleidingen behandeld. Weliswaar bestaan er ver schillen in beroepsopvatting en beroepsprofielen tussen de sociaal juridisch dienstverlener en de hbo-jurist, de competenties voor gespreksvaardigheden en technieken komen echter grotendeels overeen. De verschillen in de be roepspraktijk komen in dit boek tot uiting in de praktijkvoorbeelden die be schreven worden. Bij de theorie en de voorbeelden is rekening gehouden met de behoeftes en ervaringen van zowel voltijd- als van deeltijdstudenten. De onderwerpen in het boek zijn gebaseerd op een selectie onderwerpen van gespreksvoering in de juridische praktijk zoals die in beide opleidingen aan bod komt. De theorieën zijn zo veel mogelijk gebaseerd op recente literatuur en de voorbeelden zijn afkomstig uit het werkveld, de jurisprudentie en de actualiteit. Voor de juridische voorbeelden in het boek is geput uit een lang bestaande beroepspraktijk en uit werkervaringen van deeltijdstudenten en stage-ervaringen van voltijdstudenten met een juridische functie. De competentiegerichte aanpak en praktische insteek maken dit boek ook ge schikt voor andere opleidingen in Nederland die aandacht besteden aan ge spreksvoering in de juridische praktijk. Tijdens het schrijven van dit boek hebben wij hulp en ondersteuning gehad. Daarvoor bedanken wij onze uitgever Wouter Nalis voor zijn vertrouwen en ondersteuning, en al onze collega’s die hebben meegelezen en meegedacht. Zij en onze studenten hebben ons geïnspireerd tot het schrijven van dit boek. Daarnaast willen we het schrijversfonds van de Hogeschool van Amsterdam bedanken. Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon Amsterdam, januari 2009

Made with FlippingBook - Online catalogs