Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon - Gespreksvoering in de juridische praktijk

1 Basisgespreksvaardigheden

1.1

Inleiding

In de juridische praktijk is het erg belangrijk om behalve over juridische ken nis ook over uitstekende basisgespreksvaardigheden te beschikken. Of het nu gaat om een juridisch medewerker op een advocatenkantoor, een griffier op de rechtbank, een medewerker schulddienstverlening of een juridisch advi seur bij de gemeente: iedereen moet goed kunnen communiceren met cliën ten, collega’s, leidinggevenden en externe partijen. Hun gespreksvaardighe den zijn essentieel voor een goede communicatie en vormen de bouwstenen van een goed gesprek over juridische kwesties. Dit hoofdstuk legt de basis voor alle andere hoofdstukken in dit boek. Hier komen vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD), het basisgespreksmodel en andere basisgespreksvaardigheden aan bod. Aan het eind van het hoofdstuk bespreken we feedback geven en ontvangen. LEERDOELEN Na bestudering van dit hoofdstuk weet je: ■■ welke aspecten bij communicatie van belang zijn en welke communicatievor men er zijn; ■■ wat mogelijke oorzaken van miscommunicatie zijn; ■■ uit welke aspecten een boodschap bestaat; ■■ wat het verschil is tussen professionele en informele gespreksvoering; ■■ welke niveaus er zijn in gespreksvoering; ■■ wat de basisgespreksvaardigheden luisteren, samenvatten en doorvragen zijn; ■■ hoe het basisgespreksmodel eruitziet;

■■ hoe je op een goede manier feedback kunt geven en ontvangen; ■■ welke algemene juridische aspecten van belang zijn in gesprekken.

17

Made with FlippingBook - Online catalogs