Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Inhoud

Inleiding

13

Deel 1 Drama, een theoretische verkenning

21

1 Drama in het basisonderwijs: spelend leren

23

1.1 Onze visie op drama

24 24 26 26 29 29 30 33 34 36

1.2 Wat is drama?

1.3 Wat is dramatisch spel?

1.4 Wat is de betekenis van dramatisch spel?

1.5 Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en de inzet van drama

1.6 Waarom drama in het basisonderwijs?

1.7 Drama in het basisonderwijs

1.7.1 Icc’ers en vakleerkrachten op een basisschool

1.8 Drama en trends in het basisonderwijs

1.9 Reflectie

2 Werken aan de dramabekwaamheden: het leerproces van de student 39

2.1 De algemene bekwaamheidseisen

40 40 44 46 48 52

2.1.1 Vakspecifieke bekwaamheden voor drama

2.2 Productie, receptie en reflectie 2.3 Voorbeelden van leervragen

2.4 21e-eeuwse vaardigheden en het basisonderwijs

2.5 Reflectie

3 Dramatheoretische inzichten: spelend leren

55

3.1 Het vak drama: theoretische inzichten

56 56 58 59

3.1.1 Sociaal-constructivisme: actief leren

3.2 Het kind en zijn ontwikkeling 3.2.1 Theorie: spelend leren

Made with FlippingBook flipbook maker