Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

1

Drama in het basisonderwijs: spelend leren

Wat leer je in dit hoofdstuk? Na dit hoofdstuk weet je wat drama in het basisonderwijs kan inhouden, welke plaats drama heeft in het basisonderwijs en welke toepassingen er zijn. Je weet ook wat drama voor leerlingen en leerkrachten kan betekenen. Je krijgt zicht op trends en ontwikkelingen van drama in het basisonderwijs. Dit eerste hoofdstuk sluit aan bij het vakinhoudelijke deel van de algemene vakbekwaamheden en bij het werken aan drama-vakbekwaamheden. Opbouw van dit hoofdstuk In paragraaf 1.1 lichten we onze visie op drama toe: de denkwijze die aan dit boek ten grondslag ligt. De kern van drama is spelend leren, met als centraal uitgangspunt ‘leren door doen’. Dat leggen we uit in de paragrafen 1.2, 1.3 en 1.4. In paragraaf 1.5 besteden we aandacht aan de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie. Daarna zoomen we in op vormen en toepassingen van drama zoals je ze in het basisonderwijs kunt tegenkomen (paragrafen 1.6, 1.7 en 1.8). We sluiten af met reflectie in de vorm van opdrachten (paragraaf 1.9). Een leerkracht uit de onderbouw vertelt: Er zijn van die momenten in een dramales dat het spel van leerlingen mij raakt. Dat zijn de momenten waar- op leerlingen helemaal opgaan in hun spel, zich in anderen verplaatsen. Ik zie dan bij de leerlingen hun enthousiasme, daadkracht, onbegrensdheid, zoeken en kwetsbaarheid. Het zijn momenten waarop de potentiële kwali- teiten van de leerlingen volop naar voren springen. Die momenten maken me trots en ontroeren me. Een leerkracht uit de bovenbouw vertelt: Als ik een dramales geef, valt me steeds weer op hoe weinig ik hoef te stimuleren om de leerlingen gemoti- veerd te krijgen. Er gaat gejuich op als ik de dramales aankondig. En niet dat er niet hard gewerkt wordt, hoor! De regels zijn streng en ik stel hoge eisen. Mijn leerlingen leren graag en zijn bijzonder gretig in een dramales. Wat ik ook heel waardevol vind, is dat in deze lessen ook eens andere leerlingen

23

Made with FlippingBook flipbook maker