Jos Marell en Els de Vaan - Praktische didactiek voor Natuur & Techniek

1.1  Natuur & Techniek in de praktijk

komt een wit sliertje uit’; ‘Het vel is opengescheurd’; ‘De mijne heeft heel kleine groene blaadjes!’ Op de werkbladen tekenen ze elke dag hun plantje nauwgezet na. Ook meten ze het plantje elke dag: ze knippen een reep precies op lengte af en plakken die naast de vori - ge op hun werkblad. Zo ontstaat er een echt staafdiagram (  § 15.3).

A Koers uitzetten

Groep 5/6: Wijzelf

In een roulatiepracticum is deze groep een hele middag bezig met hun eigen lichaam; een mooi aanknopingspunt voor de vervolglessen die juf Aycan van plan is te geven. Op de gang zijn Tess en Sophie naar hun hartslag aan het luisteren; die is in de klas moeilijk te horen. Ze gebruiken als stethoscoop een stuk tuinslang met een trechter en plaatsen die op elkaars borst. Ze tellen het aantal hartslagen in dertig seconden. Dan voorspellen ze hoeveel het er zullen zijn na twintig diepe kniebuigingen en controleren dat. Maartje meet de kracht in haar handen door zo hard mogelijk in een personenweeg - schaal te knijpen. De anderen houden goed in de gaten of het wel eerlijk gebeurt. Ze knijpen allemaal drie keer, en elke keer komt de laatste poging het laagst uit. ‘Allicht, je wordt best moe in je handen’, is hun verklaring. Luuk en Thijs proberen de botjes in hun hand en onderarm te tekenen, maar dat valt niet mee! Ze voelen en knijpen, bewegen alles om de ‘scharnieren’ te zoeken, maar ‘in

het midden van mijn hand is het een puinhoop’. Als juf Aycan vindt dat ze het aardig voor elkaar hebben, mogen ze ‘spieken’: hun tekening vergelijken met echte rönt genfoto’s op het digibord. Die had Aycan vooraf alvast op het internet opgezocht. Hassan en Tim meten van alles: hun totale lengte, hun voetlengte en ook hun borst omvang, die ze zo groot en zo klein mogelijk moeten maken. Al proberend komen ze erachter dat heel diep in en uitademen het grootste verschil geeft.

Figuur 1.4 Eigenhandig

27

Made with FlippingBook Ebook Creator