Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

443 443 444 446

13.5 Hoe kun je leerlingen motiveren?

13.5.1 Motivatietheorie

13.5.2 Hoe kun je motivatie bevorderen?

13.6 Reflectie

14

Het mbo

447

448 449 450 450 451 452 452 453 453 454 455 455 457 457 458 459 460 461 463

14.1 De doelgroep en haar omgeving

14.1.1 Leerling of student? 14.1.2 De rol van de ouders 14.1.3 Onderdeel van de groep 14.1.4 Het belang van ‘gezien worden’ 14.2.1 Tijdsbesteding in bol en bbl 14.2.2 De praktijkopleider 14.2.3 Voorbereiding op school 14.2.4 Begeleiding op de werk- of leerplek 14.2 De invloed van beroepspraktijkvorming (bpv)

14.2.5 De beoordeling in beeld 14.2.6 Bpv en de schoolvakken

14.3 Didactiek in het mbo

14.3.1 Didactiek in complementaire, integrerende lessen

14.3.2 Didactiek in theorielessen 14.3.3 Handvatten voor vaardigheidslessen 14.3.4 Vormgeven van avo-vakken 14.3.5 Studieloopbaanbegeleiding

14.4 Reflectie

464

Literatuur

484

Register

496

Dankwoord

496

Over de auteurs

Made with FlippingBook Online newsletter