Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

DEEL D Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar?

12

Een goede leraar worden

395

396 396 397 397 401 404 404 407 411 411 413 417 418 420 425 427 428 429

12.1 Wat wordt er van mij als leraar gevraagd?

12.1.1 Bekwaamheidseisen en beroepscontexten

12.1.2 Professionele identiteit 12.1.3 Assertiviteit en proactiviteit

12.1.4 Empathisch vermogen en echte ontmoeting

12.2 Reflectie als leermiddel

12.2.1 Zelfreflectie

12.2.2 Het ui-model en kernreflectie

12.2.3 Herkaderen 12.2.4 Feedback 12.2.5 Onderzoek doen 12.3.1 Ga je concerns te lijf 12.3.2 Timemanagement 12.3.3 Copingstijlen 12.3.4 Het portfolio 12.3.5 Je kunt niet alles

12.3 Balans in je werk

12.4 Reflectie

DEEL E Hoe geef ik mijn onderwijs vorm in het vmbo en het mbo?

13

Het vmbo

433

434 434 435 436 436 438 438 439 440 440

13.1 Wat maakt het vmbo uniek? 13.1.1 De functie van het vmbo 13.1.2 De doelgroep in beeld 13.2 Kleurt de praktijk de school?

13.2.1 Beroepsvoorbereidend of algemeen vormend?

13.3 Didactiek in het vmbo

13.3.1 Leer- en denkactiviteiten sturen 13.4 De invloed van het pedagogisch klimaat

13.4.1 Klimaat binnen de klas en binnen de school 13.4.2 Klimaatverbetering op klas- en schoolniveau?

Made with FlippingBook Online newsletter