Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

154 155 156 157 158 158 160 160 162 163 164 166 166 167 169 169 169 171 173 176 176 177 178 180 181 181 183 184 184 185 187 189 192 193 194 195 197 200 200 165

4.7 Leerlingverantwoordelijkheid

4.7.1 Delegeren

4.7.2 Responsief reageren 4.7.3 Strategisch consequent zijn

4.7.4 Verantwoordelijkheid in leerlinggestuurde situaties

4.8 Conflicthantering

4.8.1 Soorten conflicten 4.8.2 Conflicthanteringsstijlen

4.8.3 Welke conflicthanteringsstijl is de beste? 4.8.4 Conflicthanteringsstijlen in de praktijk

4.9 Reflectie

5

Toetsen en beoordelen

5.1 De functie van een toets

5.1.1 Summatieve functie: gericht op beoordeling 5.1.2 Formatieve functie: gericht op ontwikkeling

5.2 Toewerken naar doelen

5.2.1 Einddoelen en tussendoelen

5.2.2 Kerndoelen en referentieniveaus onderbouw voortgezet onderwijs 5.2.3 Vo: eindexamen, syllabi, PTA en Inspectie 5.2.4 Mbo: kwalificatiedossier, OER, examenprofiel en Inspectie

5.2.5 Verantwoordelijkheid van leraren 5.2.6 Verantwoordelijkheid van leerlingen

5.3 Leerdoelen vertalen naar toetsen

5.3.1 Leerdoelen concreet en meetbaar maken 5.3.2 Lagere-orde-leerdoelen en hogere-orde-leerdoelen

5.4 Taxonomieën

5.4.1 Taxonomie van Bloom 5.4.2 Taxonomie van Miller 5.5 Tips voor diverse toetsvormen

5.5.1 Tips voor gesloten en open vragen bij knowstoetsen

5.5.2 Tips voor knows-howtoetsen 5.5.3 Tips voor shows-howtoetsen 5.5.4 Tips voor doestoetsen

5.6 Beoordelen en cijfers geven

5.6.1 De waarde van cijfers en de schijn van exactheid 5.6.2 Transparant, valide, betrouwbaar, bruikbaar 5.6.3 Cesuurbepaling bij toetsen met open of gesloten vragen

5.6.4 Toetsanalyse

5.6.5 Ongewenste cijferculturen

5.7 Reflectie

Made with FlippingBook Online newsletter