Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

105 105 108 109 112 115 116 117 118 118 119 120 120 124 124 124 125 128 130 131 132 134 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 146 147 148 151 152 152 152 154 129

3.5 Vragen stellen

3.5.1 Het onderwijsleergesprek

3.5.2 Het kringgesprek

3.5.3 Hoe stel je op de juiste wijze een vraag? 3.5.4 Vragen op het gewenste denkniveau

3.6 Werkvormen voor samenwerkend leren

3.6.1 Check in duo’s

3.6.2 Genummerde hoofden 3.6.3 Denken-delen-uitwisselen 3.6.4 Driestappeninterview

3.6.5 Experts

3.7 Begeleiden bij projecten

3.7.1 Drie technieken om vragend te helpen 3.7.2 Tussentijds presenteren om te richten

3.8 Diverse werkvormen

3.8.1 Energizers

3.8.2 Werkvormen-abc

3.9 Reflectie

4

Hoe houd ik orde?

4.1 De communicatie op orde: de Roos van Leary

4.1.1 Relatiewensen

4.1.2 De verschillende gedragingen 4.1.3 Hoe breng je het in praktijk?

4.2 Klassenmanagement: de vijf vaardigheden van Kounin

4.3 Continu signaal

4.3.1 Goede voorbereiding

4.3.2 Uitvoering

4.3.3 Wisselmomenten

4.3.4 Leerlinggestuurd continu signaal

4.4 Alertheid

4.4.1 Namen

4.4.2 Teken van leiderschap 4.4.3 In woord en gebaar 4.4.4 Leerlinggestuurde alertheid

4.5 Overlappen

4.5.1 De escalatieladder

4.5.2 Consequenties bij aanhoudend ongewenst gedrag

4.5.3 Leerlinggestuurd overlappen

4.6 De klas erbij houden

4.6.1 Goochelen

4.6.2 De groep erbij houden in leerlinggestuurde situaties

Made with FlippingBook Online newsletter