Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

6

Leertheorieën en 21e-eeuwse vaardigheden

201

202 203 206 207 207 209 210 210 213 213 214 217 217 218 219 220 221 221 223 223 224 226

6.1 Behaviorisme en het belang van conditioneren

6.1.1 Onderzoek binnen objectief waarneembare kaders

6.1.2 Wat heb je eraan?

6.2 Cognitivisme en het belang van metacognitie

6.2.1 De leerling als actief informatieverwerkend systeem

6.2.2 Wat heb je eraan?

6.3 Handelingspsychologie en het belang van mentale handelingen

6.3.1 De mentale handeling 6.3.2 Wat heb je eraan?

6.4 Constructivistische leertheorie en sleutelkenmerken van onderwijs

6.4.1 Constructivistische uitgangspunten

6.4.2 Wat heb je eraan?

6.5 Illeris en de essentie van zijn leertheorie

6.5.1 De relatie tussen inhoud, drijfveren en omgeving

6.5.2 Wat heb je eraan?

6.6 Leren in de 21e eeuw

6.6.1 De leerling leert zichzelf kennen om zich te ontwikkelen 6.6.2 De leerling leert samen te werken met anderen 6.6.3 De leerling ontwikkelt zijn probleemoplossend vermogen 6.6.4 De leerling ontwikkelt een kritische houding

6.7 Het leerplan als een spinnenweb

6.8 Reflectie

DEEL B Hoe kan ik effectief met groepen werken?

7

Groepsprocessen

229

230 230 231 232 233 233 233 234 234

7.1 Een prettige groep

7.1.1 Groepsnormen 7.1.2 Groepscohesie

7.1.3 Kwadranten: groepsnormen en cohesie

7.2 Individuele behoeften van een leerling binnen de groep

7.2.1 Veiligheid door erbij te horen

7.2.2 Invloed hebben 7.2.3 Persoonlijk contact 7.2.4 Piramide van Maslow

Made with FlippingBook Online newsletter