Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.) - Mensbeelden

1 • Inleiding: van blik verwisselen

te leren begrijpen dat in feite ‘achter’ ieder instrument, beleidsplan of protocol eenmensbeeld schuilgaat. Dit bevordert een kritische beroeps houding. Dit boek poogt bij te dragen aan het vermogen van studenten en pro fessionals om ‘van blik te verwisselen’ en zo andere mensbeelden te leren kennen. Deze zogenoemde meerzijdige partijdigheid wordt veel vuldig toegepast door pedagogen en gezinstherapeuten, met als doel ieder gezinslid te horen, te zien en te begrijpen. In essentie is ‘van blik verwisselen’ precies hetzelfde. Door steeds vanuit een ander perspectief naar de situatie van Nadzine te kijken, wordt kokervisie voorkomen.

Online studiemateriaal

www.coutinho.nl/mensbeelden

Bij dit boek hoort een website met studiemateriaal. Hierop vind je veel links naar bruikbare informatie en hulpmiddelen en een overzicht van de kritische vragen die je bij een casus kunt stellen. In hoofdstuk 4 en 5 van dit boek vind je deze vragen verspreid in kaders.

Met dit icoon wordt in het boek verwezen naar de website.

Belangrijke wetenschappelijke en beleidsmatige termen en begrippen in de tekst markeren we in kleur omdat het de moeite waard is om ze goed te kennen en kritisch te gebruiken. Op de website bij dit boek vind je verschillende bronnen die je kunnen helpen om vertrouwd te raken met deze begrippen. Ook woordenboeken en zelf zoeken naar bronnen kunnen je hierbij helpen.

12

Made with FlippingBook Online newsletter