Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

soonlijke identiteit en waarbinnen hij relaties met anderen kan versterken en uit bouwen. Het ultieme event stelt de bezoeker in staat zin te geven aan zijn leven en stimuleert tot altruïstisch gedrag. En dit is nog maar een kleine greep uit de reeks determinanten die gerelateerd zijn aan het begrip ‘kwaliteit van leven’. 2.2.3 Mensen helpen zichzelf te helpen Een kanttekening bij de mogelijkheden van geluksmanagement is dat dit een ethisch gevaar in zich herbergt. Vooropstaat dat de autonomie van het individu niet mag worden beknot door betutteling of manipulatie van zijn gevoelsleven. Hier is een parallel te trekken met het animatieconcept uit de recreatieliteratuur. Het doel van animatie is niet zozeer ommensen te helpen, maar juist om ze te hel pen zichzelf te helpen. Geef kinderen op het strand schepjes en emmertjes en ze vermaken zichzelf en elkaar, een hele dag lang. Zo is het ook met het faciliteren van geluk. Cruciaal is het scheppen van mogelijkheden die het individu in staat stellen zelf zijn eigen dromen waar te maken. De succesvolle eventmanager van de toekomst maakt het de bezoeker mogelijk zijn verborgen passies te ontdekken en zijn latente talenten te ontplooien. In het ideale geval weet hij de bezoeker zelfs uit te dagen het verschil te maken met een betekenisvolle bijdrage aan een groter geheel. Aandacht voor betekenis en zinge ving bij de vormgeving en programmering van events leidt niet tot hoogtepunten van voorbijgaande aard, maar tot duurzame veranderingen die de kwaliteit van le ven van de bezoeker verhogen. 2.2.4 Vrijetijdsaanbod met betekenis Met de marketingcampagne ‘Open Happiness’ was de Coca-Cola Company een van de eerste in 2009 wereldwijd opererende organisaties die een associatie tussen het product en het geluk van de gebruiker beoogde te bewerkstelligen. In dezelfde periode zagen we in de toeristische verblijfs- en recreatiesector Center Parcs naar buiten tredenmet een promotiecampagne rondom het thema a state of happiness . En het ‘vakantiearrangement met meerwaarde’ dat werd aangeboden door Club Med in samenwerking met DUOjob was speciaal ontwikkeld voor de stressgevoe lige manager en bestond uit een vakantieaanbod met workshops om de balans tussen werk en leven te herstellen. Deze voorbeelden illustreren een verschuiving van de aandacht voor belevenis naar een focus op betekenis. Het accent ligt niet langer op de tijdelijke flowervaring, maar op duurzame optimalisering van de le vensvoldoening. Er wordt een heilzaam effect nagestreefd dat ook na de vakantie nog voelbaar zal zijn. Ook de groei van het kloostertoerisme is te duiden in het licht van de behoefte aan heling en zingeving. Zelfs in de fitness- en beautybran che, met van oudsher een uitgesproken focus op het lichaam, is deze ontwikkeling zichtbaar: in health- en wellnesscentra wordt aandacht voor lichaamsbeweging en diëtiek gecombineerd met een aanbod van life coaching en spirituele workshops,

42

Made with FlippingBook Learn more on our blog