Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk

2.5 Samenvatting In de beleveniseconomie staan niet langer producten en diensten centraal, maar authentieke emoties en ervaringen. Pine en Gilmore (2000, 2011) onderscheiden vijf economische stadia: de agrarische economie, de industriële economie, de diensteneconomie, de beleveniseconomie en de transformatie-economie. De hui dige samenleving wordt door hen gekarakteriseerd als beleveniseconomie. Events moeten een emotionele meerwaarde hebben voor de bezoeker en een totaalbele ving brengen. Voor de nabije toekomst wordt verwacht dat het belang van ontwik kelingen als globalisering, digitalisering, cocreatie en sharing zal toenemen. Kijken we wat verder vooruit, dan wint de transformatie- of gelukseconomie mo gelijk terrein. Het accent op belevenis zal hiermee verschuiven naar een focus op betekenis en het duurzaam veranderen van het leven van de bezoeker wordt het ultieme streven. De overgang van de beleveniseconomie naar de gelukseconomie schept kansen voor innovatie. Zo kunnen events worden ingezet als instrument ter bevordering van sociale cohesie en persoonlijk welbevinden. Hoe dit precies gestalte te geven, is de uitdaging voor de professionals van de toekomst.

49

Made with FlippingBook Learn more on our blog