Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk

• Industriële economie : in dit stadium concentreert de aanbieder zich op het pro duceren van goederen. De focus verschuift naar de kostenfactor. De prijs speelt een vooraanstaande rol in het beslissingsproces van de consument. • Diensteneconomie : in dit stadium verschuift het economisch aanbod van pro ducten maken naar diensten leveren. Kwaliteit, en niet langer prijs, is nu het on derscheidende aankoopcriterium. • Beleveniseconomie : in dit stadium wil de consument emotioneel geraakt wor den en verschuift de consumentengevoeligheid van kwaliteit van diensten naar authenticiteitsperceptie van belevenissen. • Transformatie-economie : in dit stadium gaat de aanbieder de uitdaging aan om transformaties of duurzame veranderingen in het leven van de consument te bewerkstelligen. De doorslaggevende consumentengevoeligheid in deze fase wordt door Pine en Gilmore niet expliciet benoemd. Pine en Gilmore concludeerden dat de economie zich op dat moment bevond in het vierde stadium, dat zij de experience economy noemden (Pine & Gilmore, 2000), en stelden dat in de toekomst de transformatie-economie steeds meer terrein zou winnen. Wij komen hier in paragraaf 2.2 op terug, maar nemen eerst de belevenis economie nader onder de loep. Transformatie-economie (gelukseconomie) Figuur 2.1 Ontwikkeling van economische waarde in combinatie met het aankoop- criterium voor de consument (Pine & Gilmore, 2000) 2.1.1 Totaalbeleving Van oudsher opereert de eventmanager op het domein van de reallifebelevenissen. Organisatoren investeren fors in de ‘totaalbeleving’ en halen alles uit de kast om de zintuigen van de bezoeker te prikkelen. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat het tijdperk van de beleveniseconomie tot volle wasdom is gekomen. Aanbie ders zijn er meer dan ooit van doordrongen dat de productfocus niet langer volstaat en dat de consument emotioneel geraakt wil worden. Alle registers worden open getrokken om van het aanbod een unieke en onderscheidende ervaring te maken. Dit gebeurt met behulp van zintuiglijke sensaties, onderscheidende thematisering of de ontwikkeling van een aangrijpende storyline , maar nog liever door alle moge lijke belevenisinstrumenten in combinatie met elkaar in het aanbod te presenteren Economisch stadium Focus van aanbieder Focus van consument Agrarische economie Industriële economie Diensteneconomie Beleveniseconomie Grondstoffen winnen Producten maken Beschikbaarheid Prijs Diensten leveren Kwaliteit Belevenissen regisseren Authenticiteit

35

Made with FlippingBook Learn more on our blog