Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

(zie paragraaf 8.11 voor uitleg over de belevenisinstrumenten). Zelfs de hengelsport, die toch niet te boek staat als uitermate ervaringsvol, heeft tegenwoordig haar eigen publieksbeurs in Ahoy waar elk jaar alles in het werk wordt gesteld om een optimale bezoekersbeleving te creëren.

Visma De Visma is de grootste hengelsport beurs van Europa. Deze beurs kenmerkt zich door het brede aanbod van expo santen in vier segmenten (detaillisten, groothandels, vistoerisme en boten), waardoor de beurs interessant is voor ie dere hengelsporter, van karpervissers tot roofvissers en van zeevissers tot witvis sers. De Visma wordt gepositioneerd als de plek waar hengelfanaten naartoe ko men om gelijkgestemden te ontmoeten, spullen te kopen en kennis op te doen. In een Discovery Theater delen topvis

sers hun kennis met bezoekers, er zijn castingbanen met vliegvisdemonstraties en casting combats en in een groot wa terbassin worden bellyboat -presentaties gehouden. Elders kan de bezoeker ge nieten van vers gerookte vis of zich laten instrueren op het gebied van vis fileren. Om de jonge hengelliefhebber te bedie nen, is er een ‘Stekkie Kidsroute’. En om het hele jaar rond op de hoogte te blij ven, kan de bezoeker zich abonneren op het YouTubekanaal van de Visma of de beurs volgen via Facebook en/of Twitter. Bron: www.visma.nl

2.1.2 Meer dan live ontmoetingen alleen De enorme groei van aan events gelieerde online community’s toont aan dat het in de sector niet langer draait om live ontmoetingen alleen. Voor de toekomst van de eventsector wordt een geïntensiveerde cross-over tussen real life en virtuele be levenissen verwacht. Technologische vernieuwingen zullen deze beweging in sa menspel met ontwikkelingen als globalisering en het ontstaan van een hyper-con nected world nog versterken. In 2007 bewees DNB Media al dat de eventsector niet beperkt blijft tot louter live ervaringen. Het mediabedrijf organiseerde toen een virtueel concert van de pop band Di-rect dat simultaan werd uitgevoerd in de TMF studio’s en op Second Life: een voor die tijd baanbrekend initiatief. Een andersoortige illustratie van de grensvervaging tussen de reële en de artifi ciële wereld is een opvallend samenwerkingsverband tussen de theater- en bios coopbranche: The Metropolitan Opera in New York voert sinds een aantal jaren opera’s op die live geregistreerd en uitgezonden worden in tal van Pathébioscopen in Europa. Voor de Amsterdamse operafan betekent dit dat hij gelijktijdig met zijn Zweedse ‘collega’ in Lund kan genieten van Richard Wagners Das Rheingold , uitge voerd door The Metropolitan in New York voor een live audience . Een interessante vraag is hier of de verschillende publieksgroepen een vergelijkbare opera-ervaring beleven of dat de ervaring van de bioscoopbezoekers in de Europese steden van een andere orde is dan de live theaterbeleving van het publiek in New York. Een eerste verkenning van bezoekerservaringen doet dit laatste vermoeden, maar aan vullend onderzoek is nodig om dit resultaat te bevestigen. Op basis van de uitkom-

36

Made with FlippingBook Learn more on our blog