Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

1 Inleiding: h et event als strategisch marketinginstrument

den zijn vakbeurzen, events voor klantrelaties, jubilea, congressen en een rela tie-event tijdens een groot publiek sportevent. • Business-to-consumerevents (BtoC): events waarbij de doelgroep in verband met zakelijke motieven wordt uitgenodigd, maar die in verband met vrijetijdsmotieven worden bezocht. Voorbeelden zijnmerkevents ( brand events ) zoals LEGOWorld en de Volvo Ocean Race en publieksbeurzen zoals de Woonbeurs. • Business-to-employee-events (BtoE): events waarbij de doelgroep het personeel is. Het doel is bijvoorbeeld de saamhorigheid te vergroten of het personeel te be danken voor de getoonde inzet. Voorbeelden zijn personeelsfeesten, teambuil dingsdagen, speciale events naar aanleiding van een fusie voor personeelsleden van beide betrokken bedrijven en uitstapjes naar een groot sportevent met het hele personeel.

Soorten bedrijfsevents Voorbeelden van bedrijfsevents zijn: • business-to-businessevents (zakelijke events): – productpresentaties – openingen – dealerbijeenkomsten – kick-off meetings – perspresentaties – aandeelhoudersvergaderingen – sportieve evenementen – kleinerelatieontvangsten – groterelatieontvangsten – binnenlandse beurzen – binnenlandse congressen/symposia

• business-to-employee-events (personeelsevents): – productpresentaties – openingen – bedrijfsjubilea – kick-off meetings – sportieve events – open dagen – incentives – personeelsfeesten – gepensioneerdendagen – seizoensevents – heidagen, grote vergaderingen

Bron: NIDAP, 2016; Verhaar, 2014

23

Made with FlippingBook Learn more on our blog