Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

Bij publieksevents is het startpunt vaak de inhoud. Deze openbare events worden bijvoorbeeld georganiseerd om ideële redenen, om het publiek te vermaken of om tegemoet te komen aan een bepaalde behoefte van het publiek. Voorbeelden zijn popfestivals, filmfestivals en culturele festivals, maar ook dance-events, charity events en sportevents. Volgens Kuiper en Kamp (2015) hebben publieksevents vier hoofddoelstellingen: • Esthetisch doel : de organisator wil de schoonheid van een product of een type product publiekelijk laten zien, zoals bij kunst- en culturele events. • Ideëel doel (educatief/maatschappelijk) : een event kan worden georganiseerd met een politieke, religieuze of maatschappelijke doelstelling, zoals bij een de monstratie. • Amusement : het event is voornamelijk gericht op amusement. Dergelijke events zijn vaak opgezet vanuit commerciële overwegingen en zeer laagdrempelig en trekken dikwijls veel bezoekers. Voorbeelden zijn een kermis en een dance-event. • Handel : events kunnen ook worden georganiseerd op basis van puur economi sche overwegingen en zonder specifiek amuserend doel, zoals in het geval van een (jaar)markt of een beurs. Publieksevents hebben vaak meerdere doelstellingen, die elkaar kunnen overlap pen. Veel events met een esthetisch doel hebben bijvoorbeeld ook amusements waarde en amusement wordt steeds vaker ingezet om bezoekers te bewegen tot kopen (handelswaarde) of omhen iets te laten geloven (ideële, overtuigende waar de). Publieksevents worden door de business-to-businessbranche bovendien vaak gebruikt als podium om zakelijke relaties uit te nodigen.

Soorten publieksevents Voorbeelden van publieksevents zijn: • festivals: – muziekfestivals (zoals dance-, jazz- en multiculturele festivals) – filmfestivals – theaterfestivals (zoals straattheater en theater op locatie) – kunstfestivals (een mix van theater, dans, muziek, beeldende kunst, film en nieuwe media) • exposities/tentoonstellingen/beurzen • concerten/muziekoptredens • manifestaties • sportevents • attracties, waaronder kermissen

• markten: – toeristische markten – kunstmarkten

– pasar malam (Indonesische markt) – folkloristische jaar-, kaas- en vlooi enmarkten – braderieën • herdenkingen en plechtigheden: – nationale feestdagen en andere his torische herdenkingen, zoals bevrij dings- en oranjefeesten – stille tochten – toespraken – de vrijmarkt op Koningsdag – (benefiet)concerten – trouwerijen

24

Made with FlippingBook Learn more on our blog