Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument

VoorRedBull isdevliegwedstrijddusgeen doel, maar een middel: de drankenfabri kant organiseert de races omstrategische redenen, vanuit eenmerkenstrategie. Het event is een instrument om de achterlig

gende doelstelling van een avontuurlijk en sportief imago te realiseren. Dat wil echter niet zeggen dat de inhoud er niet toe doet: Red Bull organiseert bewust Air Races en geen poëziebijeenkomsten.

Dit boek gaat over de strategische inzet van events: de manier waarop organisa ties events inzetten om achterliggende doelstellingen te realiseren. We spreken van een strategische inzet omdat het event deel uitmaakt van een strategie: een weloverwogen plan om een bepaald doel te bereiken. Het event is drager van een boodschap en is dus feitelijk een communicatie-instrument. Marketeers en andere communicatieprofessionals zetten het event in om een bepaalde doelgroep iets duidelijk te maken of om binding te creëren. De boodschap varieert van ‘koop dit product’ tot ‘er gaat niets boven Groningen’. 1.2 De opkomst van het event als strategisch marketinginstrument Marketeers en communicatieprofessionals zetten events steeds vaker in als strate gisch marketinginstrument. Volgens MOSAIC (www.eventmarketer.com) besteden bedrijven tegenwoordig ongeveer 25 procent van hun marketingbudget aan het organiseren van events. Waar komt de toenemende populariteit van events vandaan? We dragen hier drie verklaringen voor aan. • Doelgroepen worden steeds ongrijpbaarder voor marketeers. Veel van de be staande marketingcommunicatiemiddelen schieten tekort als het erom gaat de doelgroep te bereiken. Steeds minder mensen hebben bijvoorbeeld een abon nement op een krant. Dat betekent dat de marketeer minder mensen kan berei

19

Made with FlippingBook Learn more on our blog