Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

ken via krantenadvertenties. Hetzelfde geldt voor radio en televisie: door het als maar groeiende aanbod van zenders raakt de aandacht van kijkers en luisteraars steeds verder versnipperd. Dit alles noopt marketeers om op zoek te gaan naar alternatieve communicatiemiddelen, zoals het strategische event. • Events zijn effectieve instrumenten om een bepaalde boodschap tussen de oren van het publiek te krijgen doordat ze heel geschikt zijn om een product of een dienst een emotionele meerwaarde te geven. De bezoekers van een event onder gaan het event, beleven het en houden er herinneringen aan over. Daardoor blijft de boodschap van het event als die op de juiste manier wordt gebracht goed hangen. In een tijd waarin producten en diensten, maar ook steden steeds meer op elkaar gaan lijken, is dit een manier om toch onderscheidend te zijn. • Events zijn uitstekende middelen om een bijdrage te leveren aan het leefkli maat binnen een bedrijf of bijvoorbeeld de leefomgeving in een stad of een wijk. Events zijn dankzij hun interactieve karakter een bindmiddel. 1.3 Eventmarketing Het vakgebied dat events als live communicatiemiddelen inzet, heet eventmarke ting. Eventmarketing is in feite marketing door de inzet van events. Hierbij maken de events bijvoorbeeld deel uit van een communicatiecampagne of van een bran dingstrategie. Ze worden soms eenmalig (incidenteel) georganiseerd en soms te rugkerend (periodiek). In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid in op eventmarketing. Eventmarketing wordt voornamelijk toegepast binnen: • relatiemarketing : het opbouwen, behouden en verdiepen van relaties met diver se partijen (zie hoofdstuk 4); • marketingcommunicatie : het aan de man brengen van producten en diensten door beïnvloeding van kennis, houding en gedrag van de bezoeker (zie hoofdstuk 5); • branding : het beïnvloeden, creëren of veranderen van waardevolle associaties van bezoekers bij een merk ( external branding ) en het beïnvloeden, creëren of veranderen van waardevolle associaties van medewerkers om de medewerkers betrokkenheid te vergroten en de klantbeleving te optimaliseren ( internal bran ding ) (zie hoofdstuk 6); • citymarketing : het ‘verkopen’ van een gemeente of regio aan (potentiële) bewo ners, bezoekers/toeristen en organisaties (zie hoofdstuk 7). 1.4 Het event als strategisch marketinginstrument We hebben het steeds over het event als strategisch marketinginstrument, maar wat verstaan we daar nu precies onder? In dit boek hanteren we de volgende de finitie:

20

Made with FlippingBook Learn more on our blog