Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

9.8 Direct marketing (DM)

273 274 274 276 276 277 278 278 279 279 280 280 280 282 283 284 286 287 288 289 291 291 292 293 295 296 296 300 301 302 303 304 307 308 309 310 311 313 313 315 285

9.8.1 De twee doelen van direct marketing

9.8.2 De klantendatabase

9.8.3 Toepassingsmogelijkheden van direct marketing 9.8.4 Vormen (instrumenten van direct marketing)

9.8.5 Kengetallen van direct marketing

9.9 Evenementen

9.10 Public relations (pr)

9.10.1 Publicrelationsinstrumenten

9.10.2 Publicrelationsplan

9.10.3 Vormen van public relations

9.11 Sales promotion

9.11.1 Soorten sales promotion 9.11.2 Handelspromoties

9.11.3 Doelstellingen van horizontale, verticale, directe en indirecte promoties

9.12 Winkelcommunicatie

10

Toepassingsgebieden

10.1 Dienstenmarketing

10.1.1 Verschillen tussen producten en diensten 10.1.2 Soorten aanbieders en soorten diensten

10.1.3 De dienstenmix

10.2 Non-profitmarketing

10.2.1 Doelen en financiering

10.2.2 Moeilijk meetbare doelstellingen

10.2.3 Marketingstrategieën voor non-profitinstanties

10.3 Detailhandelsmarketing (retailmarketing)

10.3.1 Winkelformule en -imago

10.3.2 De retailmix

10.3.3 Samenwerking in de keten

10.3.4 Een vooruitblik

10.3.5 Kengetallen retailmarketing

10.4 Industriële marketing (businessmarketing)

10.4.1 Verschillen tussen consumentenmarketing en industriële marketing

10.4.2 Segmentatie in de b2b-markt

10.4.3 De marketingmix

10.5 Internationale marketing

10.5.1 Concurrentievoordelen van landen 10.5.2 Waarom internationaliseren?

10.5.3 Welke omgevingsfactoren spelen een rol bij de keuze uit exportlanden?

10.5.4 Keuze entreestrategie (entry strategy) 10.5.5 De internationale marketingmix

Literatuurlijst

318

Register

320

Over de auteurs

328

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online