Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1.4  Deelvragen opstellen

Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft hij specifieke informatie nodig, die hij op het spoor kan komen via deelvragen. •• Wat zijn de kenmerken van satire? •• Wat zijn de kenmerken van Max Havelaar? •• Welke kenmerken ondersteunen de satireduiding en welke ondergra ven deze? •• In hoeverre zijn die satire-ondersteunende kenmerken voldoende en noodzakelijk om het boek als satire te kenmerken? Bij het opstellen van dergelijke deelvragen moet je voor ogen houden dat zij precies die informatie moeten opleveren die je nodig hebt om tot een ant woord op je centrale vraag te komen. Dat luistert nauw. Je moet niet te veel informatie geven: de plaats van Multatuli in de literatuurgeschiedenis, zijn oeuvre en zijn leven zijn hier niet relevant. Je kunt echter ook niet te weinig informatie geven: er mogen geen hiaten of blinde vlekken ontstaan. Daar naast moeten deelvragen op een logische manier op elkaar voortbouwen en moet de laatste deelvraag gericht zijn op de afweging van de argumenten. Vanuit de deelvragen is het handig om een tekstschema te maken: een globale indeling van je tekst met hoofdstuk- en paragraaftitels. Wanneer de student in het voorbeeld hiervoor zich verder heeft verdiept in relevante theorieën over het genre satire, kan hij de deelvragen nog verfijnen. Hij zou bijvoorbeeld de kenmerken van satire nog kunnen specificeren naar doel en vorm en die specificatie zou kunnen leiden tot het hiernavolgende tekstsche ma. Je zou dat kunnen zien als de voorlopige inhoudsopgave.

Inleiding 1 Satire: doel, functie en kenmerken 1.1 Doel en functie van satire 1.2 Kenmerken van satire 2 Kenmerken van Max Havelaar 2.1 Inhoudelijke kenmerken van Max Havelaar 2.2 Stijlkenmerken van Max Havelaar 3 Max Havelaar als satire? 3.1 Kenmerken die satire-duiding ondersteunen 3.2 Kenmerken die de satire-duiding ondergraven 4 Afweging: in hoeverre is Max Havelaar als satire te duiden? Conclusie

27

Made with FlippingBook Digital Publishing Software