Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

1  Opstellen van de centrale vraag en deelvragen

g Neerlandici en andere taalliefhebbers hebben vaak een discussie over de vraag of het Nederlands er slecht aan toe is. Het Nederlands zou namelijk ‘verloederen’. Elke taal ontwikkelt zich, maar een verandering hoeft niet per se een verloedering te impliceren. In deze scriptie wil ik beoordelen of er inderdaad sprake is van verloedering. Daartoe zal ik allereerst ‘verloedering’ definiëren, waarbij ik ook zal kijken wat taalkundigen daaronder verstaan. Vervolgens zal ik onderzoeken wanneer en waarom er van verloedering wordt gesproken. Tot slot zal ik proberen te beoordelen of dat oordeel terecht is. Op deze manier hoop ik vooroordelen over taalverandering weg te nemen en wetenschappelijk te kunnen onderbouwen of er wel of niet sprake is van taalverloedering.

36

Made with FlippingBook Digital Publishing Software