Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

129 129 131 132 132 133 133 135 135 136 137 139 140 141 142 142 143 143 143 144 148 150 151 151 152 153 153 141

3.5 Media voor reclame

3.5.1 Online/digitaal

3.5.2 Televisie 3.5.3 Print 3.5.4 Radio

3.5.5 Bioscoop 3.5.6 Out-of-home

3.6 Regelgeving

3.6.1 Burgerlijk Wetboek en Wet oneerlijke handelspraktijken

3.6.2 Mediawet

3.6.3 Nederlandse Reclame Code 3.6.4 Reclamecode Social Media

3.7 Samenvatting

4

Sales promotions

4.1 Inleiding

4.2 Voor consumenten, tussenhandel of eigen verkoopstaf 4.2.1 Promoties gericht op consumenten 4.2.2 Promoties gericht op de tussenhandel 4.2.3 Promoties gericht op de eigen verkoopstaf 4.3.1 Subdoelstellingen voor consumentenpromoties 4.3.2 Subdoelstellingen voor handelspromoties 4.3.3 Subdoelstellingen voor promoties voor eigen verkoopmedewerkers 4.3 Uitwerking in subdoelen

4.4 Strategische keuzes

4.4.1 Vaststellen van de doelgroep 4.4.2 Vaststellen van de omvang

4.5 Vormen

4.5.1 Vormen van consumentenpromoties 4.5.2 Vormen van handelspromoties 167 4.5.3 Vormen van promoties voor de eigen verkoopstaf (incentives) 168 4.6 Media 169 4.6.1 Massamedia: in combinatie met reclame 169 4.6.2 Persoonlijke media: direct marketing 170 4.6.3 Social media 171 4.6.4 Winkelcommunicatie 171 4.7 Regelgeving 171 4.7.1 Wet op de kansspelen en Gedragscode promotionele kansspelen 172 4.7.2 Belastingwet 172 4.7.3 Spam/Telecommunicatiewet 173 4.8 Samenvatting 173

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online