Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

1 Wat je schrijft, ben je zelf

Opdracht 1.4 Benoem de kern van de cliëntinformatie hierna.

Sannah is een meisje van 13. Ze heeft de laatste tijd veel moeite om mee te komen op school. Ze is vaak moe, en haar docenten hebben haar al meer dere keren betrapt op slapen in de les. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij wis kunde en bij Nederlands. Haar docenten hebben meermaals in rapport vergaderingen aangegeven dat het zo niet langer gaat. Sannah heeft op dit moment geen enkele voldoende meer op haar rapport en zal blijven zitten. Haar mentor heeft gesprekken gehad met Sannah. Ze zegt dat ze thuis voor haar twee broertjes van 5 en 9 jaar moet zorgen, omdat haar moeder altijd moet werken. Ze weet niet waar haar vader is, hij is twee jaar geleden weg gegaan na de zoveelste ruzie met haar moeder. Haar moeder verdient heel weinig, dus het gezin heeft weinig geld te besteden. Overstijgend schrijven wil zeggen dat je als een soort helikopter boven de situatie kunt zweven en alle informatie die je hebt, kunt ordenen en bewust kunt inzetten om je doel te bereiken. Dat kun je pas goed doen als je eerst hebt nagedacht over wat je precies wilt met je tekst en hoe je je lezer zover krijgt, dat hij of zij ook gaat doen wat jij wilt. Door goed te parafraseren en hoofd- en bijzaken te onderscheiden, kun je dat overstijgende schrijfniveau bereiken. Dit betekent ook dat je zelf boven de situatie moet gaan staan. dat gaat het beste als je je niet te veel richt op details, maar op de hoofdlijnen.

1.4 Overstijgend schrijven

1.5 Feiten, meningen en interpretaties

Als Social Work professional krijg je te maken met veel informatie: over je cliënt, over de situatie, over wet- en regelgeving. Daarbij is het van belang om onder scheid te maken tussen een feit (wat waarneembaar is), een mening (wat met ervaringen en belevingen te maken heeft, oftewel: met jouw referentiekader) en jouw interpretatie hiervan. Als hulpverlener moet je immers een zo objectief mo gelijk beeld van de situatie schetsen. Als je een mening als feit presenteert, creëer je al snel een beeld van de cliënt, dat helemaal niet hoeft te kloppen. Dit beeld kan cliënten soms lang blijven achtervolgen. Als iets eenmaal op papier staat, is het

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online