Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Deel 1 De schrijver en de lezer

aankleden wel redden kon, maar ze rook ontzettend vies en haar haar was al in geen maanden gewassen. Heb toch maar een afspraak met thuiszorg gemaakt voor haar. Fragment 2: Yusuf Yusuf is een jongen van (naar eigen zeggen) 15 jaar oud, die met zijn ou ders gevlucht is uit Syrië. Yusufs moeder is bij de overtocht met de boot verdronken, en zijn vader is tijdens de wachtperiode bij de grens met Grie kenland aan een longontsteking overleden. Yusuf heeft geen verwanten op wie hij kan terugvallen. Yusuf maakt een apathische indruk. Hij zit soms urenlang naar buiten te staren en wanneer anderen buiten gaan voetballen, wil hij niet meedoen. Fragment 3: Rudi De leefomstandigheden van Rudi (7 jaar), meervoudig gehandicapt, zouden bijzonder verbeteren indien hij dagopvang zou kunnen krijgen die gefinan cierd zou kunnen worden vanuit een pgb. Dit zou voor moeder ook de mo gelijkheid openen om zelf weer te gaan werken en in haar eigen inkomen te voorzien. Als Social Work professional heb je vaak veel informatie over je cliënt en ben je nauw betrokken bij zijn of haar situatie. Dit maakt het een uitdaging om beknopt over je cliënt te schrijven. Want hoe haal je de kern uit al die informatie? Je lezer wil duidelijke en beknopte informatie en hoeft dus niet alles te weten wat jij weet. Daarom is het belangrijk dat je kunt parafraseren. Bij een parafrase omschrijf je een langer stuk tekst in je eigen woorden. Tips bij parafraseren: Ý Ý verplaats je in je lezer; Ý Ý vraag je af wat je lezer echt moet weten om de situatie goed te begrijpen;

1.3 Parafraseren

Ý Ý laat voorbeelden weg als die niets toevoegen; Ý Ý beperk je tot hoofdlijnen, noem geen details; Ý Ý beperk je tot één deelonderwerp, wijd niet uit.

Denkvraag 1.3 Bedenk wat je allemaal moet benoemen om de belangrijkste informatie over je cliënt te geven. Welke thema’s moeten aan bod komen?

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online