Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

Inhoudsopgave Inleiding 7 Leeswijzer 9

Deel I Creativiteit:herkenhet!Stimuleerhet! 13

1

Over creativiteit 15 1.1

Wat is creativiteit? 15 1.2 Denkenmet het helebrein 21 1.3 Wat belemmert creativiteit? 25 1.4 Dewaarde van creatief denken 26 1.5 Creativiteit inhet Engelse leerplan voor basisscholen 28 1.6 Is (toename van) creativiteitmeetbaar? 34 2 Creativiteitbevorderende factoren 37 2.1 Eenuitnodigendklassenklimaat 37 2.2 Een creativiteitbevorderende leerkrachtattitude 39 2.3 Creativiteitbevorderende leerinhoud enwerkvormen 41 2.4 Creatieve leer- enwerkhouding vande leerling 45 2.5 Beeldendedisciplines toepassenenallezintuigen inschakelen 47 2.6 Feedbackdieuitnodigt tot creativiteit 48 2.7 En verder… 52 3 Creatiefdenken inalle lessen: een inleiding 57 3.1 Deklas als denkwerkplaats 57 3.2 Beter lerendenken in samenspraakmet anderen 58 3.3 Twee voorbeelden van eendialogische aanpak 60 3.4 Gespreksvaardigheden als basis voor denklessen 62 3.5 Van ik-taal enwij-taal naar ontdek-taal 63 3.6 Samendenken is lerenover elkaar 65 4 Kinderennieuwsgierigmakennaar creatievemanieren vandenken 67 4.1 Het avontuur van slim lerendenken 67 4.2 Een avontuurmet dekracht van verbeelding 73

Deel II Creatiefdenken inpraktijkbrengen 55

Made with FlippingBook - Online catalogs