Jenny de Bode en Lia Nijman - Hoe bedenk je het?!

5 Werkvormenombasisdenkvaardigheden teoefenen 77 5.1 Basisdenkvaardighedenontwikkelenwe al heel vroeg 77 5.2 Redeneren/argumenteren 79 5.3 Argementeren endiscussiëren 80 5.4 Verbanden leggen: oorzaak engevolg 87 5.5 Onderzoekend leren: goede vragen stellen 95 5.6 Van standpunt veranderen, vanperspectiefwisselen 113 5.7 Je verplaatsen in een ander: oefeningen in empathie 123 5.8 Kennis ordenen enorganiseren 133 5.9 Reflecteren 141 5.10 Verbeeldingskracht, fantaseren 147 6 Denkgereedschappenenwerkvormenomze teoefenen 157 6.1 Associëren 157 6.2 Analogieën vormen 161 6.3 Combineren 166

6.4 Hypotheses opstellen 173 6.5 Metaforischdenken 180 6.6 Personifiëren 186 6.7 Filosoferen 191 6.8 Geleide fantasie 196 6.9 Taalspel 205

7 Handigedenkhulpmiddelenenwerkvormenomze teoefenen 217 7.1 Brainstormen 217 7.2 Mindmappen 219 7.3 VAVAWOC 222 7.4 SIT (Systematic InventiveThinking) 224 7.5 Deboekenlegger 226 8 Creatieveontwikkelingvankleuters 229 8.1 8.2 Kijken: werkenmet kleuren en spiegelen 230 8.3 Handvaardigheid: bouwen 234 8.4 Luisteren, geluid enmuziek 234 8.5 Voelen 238

Suggesties voor creatief spelen enontdekkenmet kleuters 229

Tot slot 242 Literatuur endigitalebronnen 243 Register 247 Overdeauteurs 253 Boekenlegger 255

Made with FlippingBook - Online catalogs