John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

Inhoud

17

Verantwoording

SijtzedeRoos

1 Inleiding 2 Doelstelling

17 20 21 22 23

3 Uitgangspunten enopzet 4 Het gebruikvandit boek

Literatuur

1 Methodiekontwikkeling inde sociaal-pedagogische hulpverlening – eenordening

25

JohnBassant

1.1 Inleiding

25 26 35 39 43 44

1.2 Een eersteordening: begripsomschrijvingen 1.3 Methodennader beschouwd engeordend

1.4 Wijzevanhandelen

Studieopdrachten

Literatuur

DEEL I Controleenbeheersing

2 Opgenomenonderdwang:balanceren tussendwangen behandeling

46

SijtzedeRoos

2.1 Inleiding 2.2 Doelgroepen

46 48 50 52 55 56 57

2.3 Hulpverleningsdoelen 2.4 Wijze vanhandelen

2.5 Dwingende structuur en fasering

2.6 Werksoort

2.7 Rechts- enwerkverhouding

Made with FlippingBook - Online catalogs