John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

15.5 Dwingende structuur en fasering

324 325 328 329 330 332 333 334 334 336 337 339 340 341 344 345 345 346 347 348 348 349 350 351 353 353 353 356 356 358 359 360 336 350

15.6 Werksoort

15.7 Rechts- enwerkverhouding 15.8 Organisatieprincipe

15.9 Theorie

15.10 Onderzoek en effectiviteit

Casuïstiek

Studieopdrachten

Literatuur

16 Muzisch-agogischemethodiek

DinekeBehrend

16.1 Inleiding 16.2 Doelgroepen

16.3 Hulpverleningsdoelen 16.4 Wijze vanhandelen

16.5 Dwingende structuur en fasering

16.6 Werksoort

16.7 Rechts- enwerkverhouding 16.8 Organisatieprincipe

16.9 Theorie

16.10 Onderzoek en effectiviteit

Casuïstiek

Studieopdrachten

Literatuur

17 TotaleCommunicatie

WiltevanHouten

17.1 Inleiding 17.2 Doelgroepen

17.3 Hulpverleningsdoelen 17.4 Wijze vanhandelen

17.5 Dwingende structuur en fasering

17.6 Werksoort

17.7 Rechts- enwerkverhouding 17.8 Organisatieprincipe

17.9 Theorie

17.10 Onderzoek en effectiviteit

Made with FlippingBook - Online catalogs