John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

DEEL IV Herstel

182

9 Rehabilitatie

JohnBassant

9.1 Inleiding 9.2 Doelgroepen

182 185 186 187 189 190 191 192 193 195 196 198 199 201 204 205 207 208 212 212 213 214 217 218 219 219 201

9.3 Hulpverleningsdoelen 9.4 Wijze vanhandelen

9.5 Dwingende structuur en fasering

9.6 Werksoort

9.7 Rechts- enwerkverhouding 9.8 Organisatieprincipe

9.9 Theorie

9.10 Onderzoek en effectiviteit

Casuïstiek

Studieopdrachten

Literatuur

10 Video-hometraining/Video InteractieBegeleiding

MartvanDinther

10.1 Inleiding 10.2 Doelgroepen

10.3 Hulpverleningsdoelen 10.4 Wijze vanhandelen

10.5 Dwingende structuur en fasering

10.6 Werksoort

10.7 Rechts- enwerkverhouding 10.8 Organisatieprincipe

10.9 Theorie

10.10 Onderzoek en effectiviteit

Casuïstiek

Studieopdrachten

Literatuur

Made with FlippingBook - Online catalogs