John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

144

7 GentleTeaching

MariekeLinnebank bewerktdoorWiltevanHouten

7.1 Inleiding 7.2 Doelgroepen

144 145 146 148 150 152 152 153 155 157 159 159 160 162 164 166 167 168 170 172 173 174 177 178 179 179 162

7.3 Hulpverleningsdoelen 7.4 Wijze vanhandelen

7.5 Dwingende structuur en fasering

7.6 Werksoort

7.7 Rechts- enwerkverhouding 7.8 Organisatieprincipe

7.9 Theorie

7.10 Onderzoek en effectiviteit

Casuïstiek

Studieopdrachten

Literatuur

8 ValidationenRealiteitsOriëntatieTraining (ROT)

MariekeLinnebank bewerktdoor JohnBassant

8.1 Inleiding 8.2 Doelgroepen

8.3 Hulpverleningsdoelen 8.4 Wijze vanhandelen

8.5 Dwingende structuur en fasering

8.6 Werksoort

8.7 Rechts- enwerkverhouding 8.8 Organisatieprincipe

8.9 Theorie

8.10 Onderzoek en effectiviteit

Casuïstiek

Studieopdrachten

Literatuur

Made with FlippingBook - Online catalogs