brochure sociaal werk & pedagogiek

BEGELEID LEREN VOOR STUDENTEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals Lies Korevaar & Jacomijn Hofstra (red.) Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. Deze uitgave geeft inzicht in veelvoorkomende psychische problemen bij studenten en biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie.

€ 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 | ISBN e-book 9789046971901

GEDRAGSVERANDERING VANUIT POSITIEVE GEZONDHEID Samenspel tussen zorg en welzijn John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns & Marleen Mares

Dit praktische handboek helpt gezondheids- en welzijnsprofessionals om Positieve Gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking. Het brengt de werelden van gezondheid en welzijn samen door in een gezamenlijk begrippenkader te voorzien. Na een algemene introductie in gezondheid, gezondheidsbevordering en gedragsmodellen hebben de auteurs deze onderdelen voor een aantal praktijksituaties uitgewerkt: wijk, werk, school, sport en vrije tijd, en ziekenhuis.

€ 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 176 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908273 | ISBN e-book 9789046971581

SEKSUEEL GEZOND Planmatig bevorderen van seksuele gezondheid en seksueel welzijn Paulien van Haastrecht & Ciel Wijsen Seksuele gezondheid is een belangrijk onderdeel van ieders mentale en fysieke welzijn. (Aankomende) professionals in zorg en welzijn kunnen hieraan bijdragen door niet alleen problemen en vragen van mensen rondom seksualiteit te signaleren en bespreekbaar te maken, maar juist ook door een verandering in de seksuele gezondheid teweeg te brengen. Seksueel gezond is daarbij een handreiking. Het boek biedt inzicht in de thematiek en context van het seksuele gezondheidsveld.

€ 34 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 291 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908723 | ISBN e-book 9789046972694

OOK INTERESSANT

Krachtwerk Methodisch werken aan participatie en zelfregie

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs

Sociaal met taal Inburgeren met waardevolle gesprekken

€ 34,95 (incl. online studiemateriaal) 296 pagina’s | 2e druk, 2016 ISBN boek 9789046905197 ISBN e-book 9789046963616

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 ISBN e-book 9789046970652

€ 39,95 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908341 ISBN e-book 9789046971710

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online