brochure sociaal werk & pedagogiek

DE BREDE BASIS VAN HET SOCIAAL WERK Grondslagen, methoden en praktijken Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Marc Hoijtink, Ed de Jonge & Lia van Doorn (red.) Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samen leving. In verschillende functies en organisatorische contexten werken ze samen met cliënten, professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en actieve burgers. Ze worden geconfronteerd met individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Het zicht op de gemeen schappelijke basis van sociaal werk dreigt zo soms verloren te gaan. De brede basis van het sociaal werk brengt deze gemeen schappelijke basis op diepgaande én overzichtelijke manier in beeld. Zo is er aandacht voor professionele oordeelsvor ming: hoe verhouden sociaal professionals zich ten opzichte van burgers en collega’s, de organisatie en de samenleving als geheel? Daarnaast wordt er ingegaan op werken op het snijvlak van zorg en welzijn: hoe kunnen sociaal werkers bijdragen aan preventie en de verbinding zoeken met de gezondheidszorg? Tot slot is er aandacht voor de rol van het sociaal werk bij de energietransitie in Nederland.

€ 42 , 50 (incl. online studiemateriaal) 368 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908143 ISBN e-book 9789046970812

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Dichterbij de basis Methodisch werken in het sociale domein

Professionele autonomie in sociaal werk Een model voor verantwoord handelen

Recht doen aan sociale professionals

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 180 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905463 ISBN e-book 9789046963869

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907658 ISBN e-book 9789046969649

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907153 ISBN e-book 9789046968802

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online