brochure sociaal werk & pedagogiek

BASISBOEK METHODISCH WERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN Theorie, visie en toepassing Barbara Buijten Methodisch werken is een fundamenteel onderdeel van het werk als sociaal professional. Tegelijkertijd kunnen organisatorische wisselingen of tijdelijkheid van beleid een vaste, cyclische wijze van denken en handelen bemoeilijken. Het nieuwe Basisboek methodisch werken in het sociaal domein helpt om continuïteit in het sociaal werk te borgen door een brede, overkoepelende visie op methodisch werken en door het uitwerken van een praktische en stapsgewijze toepassing daarvan. PRAKTIJKBOEK RELATIONEEL WERKEN IN ZORG EN WELZIJN Het KEUVEL-kader als leidraad Greet Demesmaeker Professionals in zorg en welzijn gaan een relatie aan met mensen die behoefte hebben aan ondersteuning. In deze relatie worden hulp- of zorgvragers vaak op professionele afstand gehouden. Deze uitgave biedt praktische en concrete handvatten om op een gelijkwaardige basis een relatie aan te gaan met de hulp- of zorgvrager. Daartoe introduceert de auteur het KEUVEL-kader: bouwstenen voor een nabije ontmoeting, om deskundig te ‘keuvelen’, van mens tot mens. IMPACT VANUIT VEERKRACHT Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk Marlies Jellema Professionals in mensgericht werk zijn in de eerste plaats zelf ook mens. Hierdoor kunnen ze vanuit compassie en gelijkwaardigheid met de ander werken. Bewustzijn van deze verbinding vormt de basis van een professionele houding. Impact vanuit veerkracht geeft vanuit de positieve psychologie een actuele visie op de ontwikkeling van een effectieve beroepshouding, waaronder leren omgaan met prestatiedruk. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en casussen uit de praktijk. Elk hoofdstuk bevat bovendien (reflectie)opdrachten om het professioneel zelfbewustzijn te bevorderen. € 34 , 90 (incl. online studiemateriaal) | 311 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908204 | ISBN e-book 9789046970867 € 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908716 | ISBN e-book 9789046972687

€ 29 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 184 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908433 | ISBN e-book 9789046971918

OOK INTERESSANT

Praktijkboek presentie

Armoede en bestaansonzekerheid Beleid en sociaal professionele aanpak

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 216 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906514 ISBN e-book 9789046967546

€ 29,95 (incl. online studiemateriaal) 240 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046906941 ISBN e-book 9789046968314

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek 9789046906606

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online