Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Spelend leren en ontdekken

Tot slot nog een praktische opmerking. Het is in de meeste studieliteratuur gebrui- kelijk om te spreken over ‘hij’ als ook ‘zij’ bedoeld wordt. Hoewel we met dit boek zowel mannelijke als vrouwelijke lezers voor ogen hebben, houden wij ons voor het leesgemak aan dit gebruik.

Online studiemateriaal Bij dit boek hoort een website met extra studiemateriaal:

www.coutinho.nl/handboekdrama2 . Hierop vind je materiaal als voorbeeldlessen en lesvoorbereidingsformulieren, en aanvullende en verdiepende informatie. We verwijzen in dit boek naar de website met dit icoontje: Docenten Op de website is een handleiding voor pabodocenten beschikbaar, enmateriaal over toetsing.

18

Made with FlippingBook flipbook maker