Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Inleiding

Leeswijzer Dit boek is zo opgebouwd dat het te gebruiken is binnen het kerndeel van de kennisba- sis drama, maar het voldoet ook aan de criteria van het profieldeel van die kennisbasis. Met andere woorden: het helpt je de basis van het vak drama te begrijpen, maar het geeft je ook de mogelijkheid om je kennis te verdiepen, al dan niet met ondersteuning van de studiehandleidingen en met begeleiding van de vakdocent van jouw pabo. Het is bruikbaar voor de leerjaren 1 tot enmet 4 van de pabo, en voor de lespraktijk daarna. Uiteraard kun je met dit handboek ook zelfstandig jouw vakbekwaamheden in lesgeven in drama oefenen. In ieder hoofdstuk geven we aan onder welke algemene vakbekwaamheden de leerstof valt. Aan het begin van ieder hoofdstuk geven we een vooruitblik in ‘Wat leer je in dit hoofdstuk?’ die aangeeft hoe je aan de stof kunt wer- ken. Op die manier kun je inschatten of dat hoofdstuk voor jou van nut is in je eigen ontwikkelingsfase, of dat je eventueel beter bij een ander onderdeel kunt beginnen. Je kunt ook de tabel hiervoor met de vragen en verwijzingen naar de hoofdstukken gebruiken als start voor je leerproces met dit boek. Kies een vraag uit die voor jou relevant is en begin in dat hoofdstuk. Het boek is zo opgebouwd dat je erdoorheen kunt ‘zappen’, al zul je soms wel voor (eerder) behandelde stof naar andere hoofd- stukken worden verwezen. Ieder hoofdstuk eindigt met een korte reflectie. Er horen opdrachten bij waarmee je (onder meer) kunt toetsen of je de stof hebt begrepen. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor dit boek is ‘leren door doen’. We pas- sen dit in ieder hoofdstuk toe: we koppelen theorie aan praktijk en doen je (met name in deel 2) ideeën aan de hand om een en ander meteen op je eigen praktijkschool toe te passen. Omdat studenten (net als leerlingen op de basisschool) verschillende leerstijlen hebben, geven we je met de verschillende opdrachten en uitdagingen de mogelijkheid je eigen stijl te volgen. In deel 2 vind je voorbeeldlessen voor je lespraktijk, zodat je ervaart wat voor jou goed werkt en wat minder goed. Je kunt ervoor kiezen te beginnen met een drama- activiteit of drama bij voorlezen en vertellen toe te passen. Je kunt er ook voor kie- zen meteen een complexere stap te zetten: een les met drama als doel of drama in samenhang met andere leergebieden. Voor alle voorbeeldlessen geldt dat je ze (al dan niet met eigen aanpassingen) kunt overnemen en geven in je groep. De lessen verschillen in onderwerp, aanpak en moei- lijkheidsgraad voor zowel jou als de leerlingen. Deze lessen hebben een duidelijke op- bouw en zijn al vaak met succes toegepast in de praktijk van het basisonderwijs. Deze lessen kennen aansprekende onderwerpen of dilemma's. Als beginnende leerkracht mag je erop vertrouwen dat het goed komt als je de les zo geeft als hij is beschreven. We hebben op de website lessen drama als doel opgenomen, met deels klas- sieke elementen (een verhaal uitwerken in tableaus). In deel 2 van dit handboek, bijvoorbeeld in hoofdstuk 9, vind je diverse sprankelende ideeën om dramalessen mee vorm te geven. Ook deze lessen drama zijn opgebouwd volgens de theorie en getoetst in de praktijk. In de bijlage in dit boek vind je een overzicht van alle lesvoor- beelden en dramatische werkvormen en waar je ze kunt vinden.

17

Made with FlippingBook flipbook maker