Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Spelend leren en ontdekken

8 Drama als doel Hoe is een les drama opgebouwd?

Vanuit het Model Didactische Analyse (MDA). Een voorbeeldles drama (beschreven in het lesvoorbereidingsformulier) wordt per onderdeel geanalyseerd en toegelicht. • Door te beginnen met het geven van (bestaande) lessen drama. • Door het formuleren van lesdoelen die aansluiten bij de groep.

Wat zijn de onderdelen van het lesvoorbe- reidingsformulier?

Hoe geef je een dramales aan een begin- nende groep in je lespraktijk?

9 Dramatische werkvormen Hoe geef je een les drama aan een begin- nende groep? Je houdt rekening met klassenmanage- ment en spelbegeleiding. Dit stem je af op de beginsituatie. Wat kenmerkt dramatische werkvormen? De dramatische werkvormen zijn niet alleen beschreven, maar ook voorzien van lessug- gesties. Hoe werk je dramatische werkvormen uit tot een les? Voorbeelden van lessuggesties en lessense- ries voor alle groepen. 10 Een dramales ontwerpen Hoe ontwerp je zelf een actieve les drama? Door de stapsgewijze opbouw in dit hoofd- stuk te volgen. Hoe organiseer je een actieve les drama? (klassenmanagement) • Door deze les uit te werken met het lesvoorbereidingsformulier.

• Door ervaring op te doen met het geven van een actieve (voorbeeld)les, daarop te reflecteren en de les zo nodig bij te stellen. Drama kent samenhang in andere leerge- bieden, waardoor deze elkaar aanvullen. • Door drama (als betekenisgever) in combinatie met andere leergebieden aan te bieden. • Dramatische werkvormen met toelich­ ting en lessuggesties voor drama als onderzoeks- middel kunnen je hierbij ondersteunen. • Informatie over jeugdtheater en educatief materiaal bij de theatervoorstelling. • Het gebruik van de kijkwijzer.

11 Drama in samenhang Wat is de relatie tussen drama en andere leergebieden? Hoe kun je drama als onderzoeksmiddel binnen andere leergebieden inzetten?

12 Kijken naar jeugdtheater Hoe bereid je het kijken naar jeugdtheater voor?

16

Made with FlippingBook flipbook maker