Spelend leren en ontdekken_Heijdanus ea

Inleiding

4 Leerinhouden voor leerlingen: een leerlijn drama Wat is de leerstof voor het vak drama?

• Materie, vorm, betekenis (MVB-model). • Drie werkwijzen: productie, reflectie, receptie. • Lesdoelen drama formuleren. • Koppeling maken met het MVB-model en 21e-eeuwse vaardigheden. • Gebruikmaken van de reflectielijn. Het stimuleren van creativiteit in algemene zin (MVB-model) en het stimuleren van meerdere oplossingen in dramatisch spel. Vanuit kennis en inzicht in het spelproces, de vrijmakingsfase en procesgerichte didac- tiek, in relatie met de spelelementen en het creativiteitsproces in het MVB-model. Vanuit kennis en inzicht in de behoeftehi- ërarchie, de fasen van een creatief proces kunnen inschatten in de lespraktijk en daarnaar handelen. Leeftijdskarakteristieken en spelniveau van de leerlingen. Door gebruik te maken van het observatie- formulier voor de leerling en voor jezelf. Activeren van drama-activiteiten met aandacht voor associatie. Opbouw van een activiteit geënt op de beginsituatie, pedagogisch klimaat, organi- satie en reflectie. Praktische en theoretische informatie over voorlezen in relatie met drama. Praktische en theoretische informatie over vertellen in relatie met drama.

Hoe kun je een leerlijn drama inrichten?

5 Creatieve ontwikkeling van leerlingen stimuleren: de lespraktijk Wat is creativiteit in drama?

Hoe kun je het creatieve proces stimule- ren?

Wat zijn de pedagogische en didactische stappen in de vrijmakingsfase?

Wat is de opbouw per bouw?

Hoe kun je een ontwikkeling in dramatisch spel en creativiteit observeren? DEEL 2 Drama in de lespraktijk 6 Drama-activiteiten Hoe ga je drama-activiteiten oefenen in je lespraktijk? Waar houd je rekening mee wanneer je een drama-activiteit aanbiedt? 7 Voorlezen en vertellen Hoe ga je het voorlezen oefenen in je lespraktijk? Hoe ga je het vertellen oefenen in je lespraktijk?

15

Made with FlippingBook flipbook maker