Lessen in orde_Teitler&Teitler

1 • Het gedrag tijdens de eerste lessen

1 Het gedrag tijdens de eerste lessen

‘Het gaat in de pedagogiek steeds om twee dingen: het verzet van een kind of jongere tegen wat de opvoeder met hem wil en de manier waarop de opvoeder met dat verzet omgaat.’ (Philippe Meirieu in Sissing, 2015)

1.1 Inleiding

Vraag 1.1 Wat maakt iemand volgens jou tot een goede docent?

In de inleiding bij dit deel zagen we dat je veel van de vaardigheden, attitudes en kennis die nodig zijn om de lessen in orde te hebben kunt leren. Deze onderwerpen worden in dit deel besproken. Voor een indruk van wat hierbij komt kijken, beginnen we met een korte inventarisatie van wat in de literatuur zoal wordt genoemd aan vaar digheden, attitudes en kennis waarover een docent zou moeten beschikken. Onderzoek naar zogenoemde teacher effectiveness concentreert zich op de vaardig heden van de docent die van invloed zijn op het leren en het gedrag van leerlingen. Brophy (2003) benoemt drie van dergelijke vaardigheden: 1 vaardigheden om activiteiten in de klas te organiseren en te managen; 2 vaardigheden om instructie te geven; 3 vaardigheden in het omgaan met leerlingen. De vraag wat iemand tot een goede docent maakt, werd in een onderzoek van de Radboud Universiteit (Van Gennip & Vrieze, 2008) voorgelegd aan een groot aantal mensen die bij het onderwijs betrokken zijn, ook aan leerlingen. Leerlingen stellen dat goede docenten: • ervoor zorgen dat leerlingen hun werk maken; • de klas onder controle hebben; • bereid zijn om leerlingen die hulp nodig hebben te helpen; • goed kunnen uitleggen; • variatie aanbrengen in hun manier van lesgeven; • tijd maken om de leerlingen en hun achtergronden te leren kennen.

33

Made with FlippingBook - Online catalogs