Brochure Journalistiek, Communicatie & Creative Business

Nieuwe uitgaven voor de opleidingen Journalistiek, Communicatie & Creative Business

Scan de QR-code om direct onze site te bezoeken.

www. cou t i nho . n l

Kwantitatief onderzoek voor journalisten Verantwoord nieuws maken van cijfers

Kwantitatief voor journalisten helpt (toekomstige) journalisten op weg om kwantitatief onderzoek goed en vlot te kunnen lezen, er de juiste kritische vragen over te stellen en er correcte conclusies aan te verbinden. onderzoek Voor het vormen van een onderbouwde mening die je als journalist nodig hebt om niet ‘just another person with data’ te zijn.

NIEUW

ISBN 9789046907436 | 152 pp. | € 19,95 Joris Boonen & Mark Pluymaekers

Vraag direct jouw docentexemplaar aan

Basisboek schrijven voor media Van journalistieke content tot infotainment Basisboek schrijven voor media geeft alle handvatten om teksten te leren schrijven voor iedere doelgroep en elk medium. Met voorbeelden worden diverse genres behandeld. Daarnaast ligt de nadruk op hoe je je inleeft in de lezer, hoe je verrassende invalshoeken vindt, hoe je een tekst structureert en hoe je bronnen gebruikt.

NIEUW

ISBN 9789046907351 | 181 pp. | € 23,50 Wouter Janssen

Storytelling in de praktijk Creatief schrijven voor een merk

Storytelling in de praktijk leert je om bedrijfsverhalen te schrijven op basis van universele verhaalstructuren. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s. Ieder thema behandelt een onderdeel van het creatieve schrijfproces.

Verschijnt in februari 2021

ISBN 9789046907801 | 176 pp. | ca. € 25,- Maarten van der Meulen

NIEUW

op www.coutinho.nl

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Impact op afstand brengt hulp in de vorm van praktische tips, werk- vormen en (online) voorbeelden. Het biedt handvatten bij de uitdagingen van online onderwijs: contact maken en houden, privacy, feedback en groepswerk. Ook behandelt het boek aandachtspunten voor de ontwikkeling van een geïntegreerd, blended lesprogramma; van les- planning tot (online) toetsing.

Voor docenten die op zoek zijn naar praktische handvatten om hun onderwijs te digitaliseren.

NIEUW

ISBN 9789046907764 | 155 pp. | € 19,95 Brigit Kolen

Samen sterk in onderwijs

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten Strategisch ontwerpen richt zich op

ontwerpprocessen in verschillende soorten beroepssituaties. Deze processen kunnen leiden tot tastbare ontwerpen in de vorm van een fysiek product, maar ook tot meer ab- stractere ontwerpen als een dienst of een organisatiestrategie. De uitgave vormt een domeinonafhankelijk kader voor het typeren van ontwerpprocessen.

Verschijnt in maart 2021

NIEUW

ISBN 9789046907795 | ca. 400 pp. | ca. € 35,- Herman Blom & Bas van Lanen

Een onderzoekende houding in bedrijf Professionele vaardigheden voor het economisch domein

Een onderzoekende houding in bedrijf geeft handvatten voor het aanleren van een on- derzoekende houding binnen het economi- sche domein. Het boek leert toekomstige pro- fessionals te observeren wat er om hen heen gebeurt, hier kritische vragen over te stellen, goed te evalueren, en te reflecteren. ISBN 9789046907399 | ca. 125 pp. | ca. € 18,50 Arnout Schuitema,

Verschijnt in april 2021

Maaike van den Herik & Greet van der Kaap

NIEUW

Veel van onze uitgaven zijn er ook als e-book

Logisch en kritisch denken onderzoeken – argumenteren – concluderen

Logisch en kritisch denken legt de focus op het ontwikkelen van het vermogen om logisch te denken, helder te analyseren en kritisch te oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod, en ook de verrassende relatie tussen denken en emoties wordt belicht.

Verschijnt in mei 2021

Een onmisbaar stuk gereedschap bij het nemen van beslissingen als professional.

HERZIEN

ISBN 9789046907887 | ca. 120 pp. | ca. € 14,95 Simon Burgers

Docentenhandleidingen helpen je op weg

Inleiding organisatiekunde Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. In het boek staat het 7S- model van McKinsey centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en sha- red values. In elk hoofdstuk wordt een S- begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casus- materiaal. ISBN 9789046907382 | ca. 320 pp. | ca. € 32,50 Loek ten Berge, Marco Oteman & Guido Winckels

Verschijnt zomer 2021

HERZIEN

Overheidscommunicatie Een gedragswetenschappelijke aanpak

Overheidscommunicatie legt de focus op de beïnvloedende rol van overheids- communicatie. De uitgave geeft een overzicht van actuele sociaalwetenschappelijke in- zichten die de bijdrage van communicatie aan overheidsbeïnvloeding een stevig fundament geven. ISBN 9789046906118 | 288 pp. | € 27,95 Bert Pol & Christine Swankhuisen

HERZIEN

Online studiemateriaal biedt hulp aan studenten

Samen sterk in onderwijs Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leer- middelen voor hoger onderwijs en vol- wassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Persoonlijk advies over ons studiemateriaal?

Educatief adviseur Femke Kikkert geeft je graag advies over de toepassing van ons studiemateriaal in jouw lessen. Ook kan zij bij jou en je collega’s langskomen voor een (digitale) presentatie over nieuwe uitgaven. Daarnaast kun je bij haar terecht als je geïnteresseerd bent in content op maat, waarbij (delen van) onze content in de leeromgeving worden geplaatst. Neem contact op met Femke Kikkert kikkert@coutinho.nl | 06-13 01 34 24

Heb je vragen? Neem contact op met onze klantenservice info@coutinho.nl | 035-694 99 91

www. cou t i nho . n l

Made with FlippingBook - Online catalogs