Brochure Journalistiek, Communicatie & Creative Business

Logisch en kritisch denken onderzoeken – argumenteren – concluderen

Logisch en kritisch denken legt de focus op het ontwikkelen van het vermogen om logisch te denken, helder te analyseren en kritisch te oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod, en ook de verrassende relatie tussen denken en emoties wordt belicht.

Verschijnt in mei 2021

Een onmisbaar stuk gereedschap bij het nemen van beslissingen als professional.

HERZIEN

ISBN 9789046907887 | ca. 120 pp. | ca. € 14,95 Simon Burgers

Docentenhandleidingen helpen je op weg

Made with FlippingBook - Online catalogs