Interprofessioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs - Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers, Hans Schuman

Voorwoord bij de tweede, herziene druk

In 2018 verscheen het Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en wel zijn . Voor je ligt de herziene uitgave van dit boek, met een andere titel: Inter professioneel samenwerken in zorg, welzijn en onderwijs . Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: • Toevoeging van interprofessioneel samenwerken binnen en met het onder wijs. Deze toevoeging hebben we gedaan omdat er zowel binnen het ‘eigen’ veld van zorg en welzijn als binnen het onderwijs steeds meer interprofessio neel wordt samengewerkt (of moet worden samengewerkt), terwijl juist ook de vraag naar de samenwerking tussen die velden centraal komt te staan. Dus: hoe werkt zorg interprofessioneel samen met onderwijs? • Er zijn twee nieuwe hoofdstukken. Het ene bespreekt meer instrumenten om het interprofessioneel samenwerken in kaart te brengen en om vaardigheden en competenties te meten (hoofdstuk 9). Het andere is meer gericht op het opleiden van interprofessionele professionals (hoofdstuk 10). • Alle hoofdstukken zijn aangevuld met relevante en actuele/nieuwe literatuur en voorbeelden. Zo is hoofdstuk 1 aangevuld met nieuwe inzichten in het effect van interprofessioneel samenwerken, maar het beschrijft ook welke faciliterende en belemmerende factoren er zijn voor interprofessioneel samenwerken. • Ten slotte hebben we in dit boek nadrukkelijker geschreven over ‘samen be slissen’: wat is er belangrijk om de cliënt écht onderdeel van het hele proces en eigenaar daarvan te laten zijn?

Dr. Yvonne van Zaalen Dr. Stijn Deckers Dr. Hans Schuman

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker